Ibland behöver tvättstugan lite mer än byte av maskin – då hjälper vi till att renovera hela eller delar av tvättstugan så att ytor och funktion får en fin uppfräschning och inte minst - rätt funktionalitet!

Renovering

När vi hjälper dig att renovera utgår vi helt ifrån det behov som din fastighet och förening har och vägleder dig i frågor som förbättrar din tvättstugas kvalitet samt energi och kostnadsbesparing.

Oavsett storleken på renoveringen har vi partnerbyggföretag som vi arbetar med tillsammans med våra egna kunniga medarbetare som löser installation. För oss är det viktigt att installationen av maskinerna går till på ett korrekt och fackmannamässigt sätt – detta då en felaktig installation kan få stora negativa konsekvenser och bland annat leda till vattenläckor. Visar det sig att installationen dessutom inte gått till på rätt sätt gäller inte försäkringen.

Därför ser våra medarbetare fram emot att kunna hjälpa dig så att det blir rätt och riktigt från början! Självklart bjuder vi även här på projekteringskostnaden.

Frågor? Hör av dig till oss!