Behöver din fastighet eller förening ett helhetsgrepp av ny tvättstuga hjälper vi gärna till med hela projektet – från ritning till färdigt resultat.

Helentrepenad

Vår hjälp börjar med ett kostnadsfritt besök där vi grundligt går igenom just ert behov från början till slut för att sedan rita upp lösningen för er innan vi tillsammans med vårt partnerbyggbolag sätter igång med rivning och bygg. Vi ansvarar för hela projektet – inklusive bygg, el, ventilation och installation. Detta är en tidseffektiv lösning för er, som kund behöver du bara hålla kontakt med en leverantör under projektets gång och för att ni ska känna er trygga håller vi en tät dialog där vi aktivt arbetar med att hålla er uppdaterade under projektets gång.


Vi har sysslat med helentreprenader i över 15 år och kan referera till många nöjda kunder. Detta betyder att du alltid kan känna dig trygg i att hela genomförandet håller hög kvalitet.