Torkskåp eller torkrum – Vad är bäst?

Writer: Jill Stenlund
Posted: 2014-12-01

Torkskåp eller torkrum – Vad är bäst?

Ska man välja torkskåp eller torkrum? Många gånger står man i valet och kvalet hur man ska göra när man uppdaterar sin gamla tvättstuga som redan idag har ett torkrum. Är det mer fördelaktigt att uppdatera till ett torkskåp?

Med över 50års erfarenhet så är detta en fråga som ofta dyker upp. Vi anser att om man idag redan har ett torkrum är det mer lönsamt att uppdatera till Elbjörns nya torkrumsavfuktare. Läs mer om våra torkrum och torkskåp här och tveka inte på att kontakta oss på 08-83 80 90 för mer information.

 

Dessa punkter hjälper dig till bästa vägen till torr tvätt.

1. Ett lämpligt rum

Först och främst behöver du ett rum, en yta för ditt torkrum. Lämplig storlek är från 2-25m² med möjlighet att stänga till alla öppningar såsom dörrar och fönster. Elanslutning krävs– antigen en 230V eller 400V beroende på vilken avfuktare man väljer. Och möjlighet att leda bort vattnet från avfuktaren.

 2. En torkrumsavfuktare

Avfuktaren är hjärtat i systemet och tillför värme, luftflöde och tar upp den fukt som finns i kläderna. Beroende på rummets storlek, kapacitetsbehov och önskad torktid väljer man avfuktare. A 75F är lämplig för mindre torkrum från 2m² upptill 10m². A 155F är lämplig för torkrum från 8m² och uppåt.

 3. God luftcirkulation

Luftcirkulation i rummet fördelar värme och underlättar avfuktningen. Avfuktarna har inbyggda fläktar men för att optimera torkprocessen behöver man komplettera rummet med cirkulationsfläktar. Dessa styrs via avfuktaren och fördelar värmen i rummet för att skapa en jämn torkprocess. Luftflödet i rummet påskyndar också vattenutfällningen från kläderna och förkortar torktiden. El-Björn rekommenderar en cirkulationsfläkt per 5m².

 4. Styrning av avfuktare 

Sker via timer eller via fuktnivån i rummet. För att starta och avsluta torkningen behövs en start/stopp funktion och den består antingen av en tidsstyrning via timer eller en fuktgivare som känner av när kläderna är torra.

5. Upphängningsanordning

För att hänga upp kläderna i rummet så behövs en linsats eller ett rörsystem. Linsatsen består av dubbla linor som skapar ett mellanrum mellan plaggen vilket underlättar luftens cirkulation och påskyndar torkningen. Rörsystemet är kopplat till avfuktaren och sprider via sina kanaler värmen ut i rummet. Rören fungerar som upphängningsanordning och rörens rundade formerna skapar både effektiva mellanrum för snabb torkning samt att man slipper veck på det man hänger upp.

Frågor? Hör av dig till oss!